REGULAMIN SKLEPU GAIA CREAMS


Sklep internetowy GAIA CREAMS prowadzony jest na terytorium Wielkiej Brytanii przez


GAIA CREAMS
3 Lower Rowling Farm Cottages
Rowling Road
Lower Rowling
Goodnestone
Canterbury 
CT3 1PZ
WIELKA BRYTANIA

i w dalszej części regulaminu zwany jest – Sprzedającym

Produkt – towar, który może być przedmiotem sprzedaży w sklepie internetowym GAIA CREAMS 

Kupujący – osoba, która dokonała rejestracji i zakupu w sklepie internetowym Gaia Creams 

Zakup - transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

Dokonanie zakupu w sklepie Gaia Creams jest  równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień

Sprzedaż produktów GAIA CREAMS podlega przepisom Prawa Brytyjskiego

Sklep znajdujący się pod adresem polska.gaiacreams.com, służy do dokonywania zakupów oryginalnych, ręcznie wyrabianych produktów kosmetycznych za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie produkty GAIA CREAMS oferowane przez Sprzedającego są świeżo wyrobione na zamówienie, wolne od zewnętrznych wad fizycznych i prawnych, oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku angielskim.

Zdjęcia produktów  to wyłącznie ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nigdy nie zmienia to jednak ich właściwości.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 18.00,  w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 

Zamówienie może zostac złożone wyłącznie po opłaceniu pełnej należności za wybrane przez Kupującego produkty Gaia Creams i spodób dostawy. Zamówienia można składać w języku polskim lub angielskim.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

W przypadku, gdy Kupujący  błędnie poda adres, pod który ma być wysłana przesyłka, Sprzedający nie ponosi za to odpowiedzialności.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany składu i cen produktów dostępnych w ofercie, wprowadzania nowych i usuwania produktów z oferty Sklepu GAIA CREAMS, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu GAIA CREAMS oraz FACEBOOK bądź wprowadzania w nich zmian.

Wysyłając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Cennika i akceptuje ich postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu lub Cennika, Sprzedający jest uprawniony do niewykonania złożonego zamówienia.

Po złożeniu zamówienia  Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu sklepu GAIA CREAMS z potwierdzeniem przyjętego zamówienia.

Każde zamówienie realizowane i wysyłane jest w ciągu 7 dni roboczych od przyjęcia płatności przez Sprzedającego.

Wszystkie ceny są wyrażone są w GBP / funtach brytyjskich/ i są cenami do zapłaty (kwoty brutto). 

Realizacja płatności odbywa się  za pośrednictwem systemu paypal.

Sprzedający nie pobiera i nie przechowuje informacji o numerach kart kredytowych Klienta dla płatności on-line. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych stronom trzecim

Sprzedający nie odpowiada za błędne działanie serwisu paypal. Wszelkie reklamacje związane z działaniem paypal Klient może kierować do administracji paypal.

Podane ceny sprzedaży nie obejmują kosztów przesyłki.

Koszty dostawy zamówionego towaru określane są w momencie złożenia zamówienia, przy wyborze rodzaju wysyłki i ponosi je Kupujący.

Kupujący ma obowiązek wybrać odpowiedni koszt wysyłki wg schematu ze strony http://polska.gaiacreams.com/page/platnosciwysylka

Odpowiedzialność za wybór formy wysyłki przy składaniu zamówienia ponosi Kupujący.

Zamówienia potwierdzone przez Kupującego i przyjęte przez Sprzedającego wykonywane są po cenie z zamówienia złożonego przez Kupującego.

Towar jest wysyłany z Anglii za pośrednictwem poczty ROYAL MAIL 

W przypadku nie otrzymania przesyłki po upływie 20 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia nadania prosimy o kontakt mailowy.

Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy towar z naruszeniem opakowania (w sposób wpływający na towar) nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z zamówieniem lub jest niekompletny bądź uszkodzony, wówczas Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru ze sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami prawa przewozowego podstawę do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód w transporcie). Protokół winien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i przesyłki dostawcy, jak również datę i godzinę doręczenia. Niezależnie od czynności wykonanych przez dostawcę, Kupujący winien zawiadomić w terminie 24 godzin Sprzedającego drogą mailową w celu uzgodnienia dalszych czynności związanych z zamówieniem i zakupionym towarem. Po powrocie zareklamowanego towaru do Sprzedającego i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego, Sprzedający realizuje reklamacje zgodnie z Regulaminem.

Zgodnie z Ustawa z 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów z zakupionego produktu można zrezygnować w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki (bez podania przyczyny). Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt/ -y: (nie był używany, nie został pozbawiony fabrycznego opakowania, nie został w inny sposób zniszczony). Nieodpakowany produkt/-y należy do nas odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.

Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotu towarów za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

Sprzedający nie dokonuje wymiany zakupionego towaru.

Zwracany towar (odpowiednio zabezpieczony) należy odesłać pod adres: GAIA CREAMS104A Ringstead Rd SE6 2BS Londyn Wielka Brytania

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego z osobą dostarczającą paczkę.


Przed zastosowaniem produktów Gaia Creams należy wykonać próbę alergiczną

Produkty GAIA CREAMS nie zawierają sztucznych konserwantów i powinny być przechowywane w orginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i zaciemnionym, z dala od bezpośrednich promieni słonecznych i ogrzewania

Przed użyciem produktu należy sprawdzić jego datę ważności  i zapoznać się z treścią etykiety

Jeśli krem lub balsam GAIA CREAMS, z jakiegoś powodu, przejdzie w płynną konsystencję- produkt należy umiescić w lodówce na noc a konsystencja wróci do normy.


Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową mają zastosowanie przepisy prawa brytyjskiego.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez  Sprzedającego w celu realizacji zamówienia i dokonania płatności. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997

Ostatnia aktualizacja: 12.12.2016FreeWebstore - The Home of Free e commerce More Info freewebstore
Report this Store
Are you concerned about the security of this store? Please contact our security team via security@freewebstore.com
Is this store safe?
eCommerce Websites
Freewebstore, providing eCommerce for everyone. Visit us today and create your very own eCommerce store - FOR FREE
Visit freewebstore.com
Are you the Store Owner?
You can remove this banner and have access to our fantastic premium features by upgrading your online store.
Learn More